CSR

 

Vårt CSR-arbete genomsyrar allt vi gör

  • Vi bedriver vår verksamhet helt i överensstämmelse med de miljölagar som gäller i varje enskilt land där vi är verksamma.
  • När vi överväger partnerskap med återförsäljare och underleverantörer är deras miljöpolicyer och standarder alltid en avgörande faktor. Det är viktigt att deras engagemang på området matchar vårt eget.
  • Internt eftersträvar vi en så effektiv hushållning som möjligt med energi och resurser. Vi jobbar aktivt med att försöka minimera våra koldioxidutsläpp och mängden avfall.

 

FCMs starka engagemang när det gäller CSR-initiativ präglas av grundsynen att vi ska ”ge tillbaka” till de samhällen där vi är verksamma. Vårt globala FCM Community-program bygger på tre huvudtyper av CSR-initiativ.

 

FCM Care – Inkluderar vårt stöd till lokala samhällen genom hälsorelaterat välgörenhetsarbete, byggandet av hem för utsatta familjer och stöd till lokala sjukhus, barnhem och skolor.


FCM Corporate Innovator –  Här ligger fokus på vårt stöd till lokala företagsgemenskaper. I vissa regioner deltar FCM till exempel i utbildningsprogram på affärsreseområdet som syftar till att uppmuntra och utveckla morgondagens ledare.


FCM Sustainable Futures – Inkluderar vårt stöd för naturresurserna i de samhällen där vi är verksamma. FCM Sustainable Futures inkluderar även rutinerna för den dagliga driften som förstärker vår egen miljöpolicy.