Incentiveresa

IncentivereiserEller belöningsresa som vi oftast kallar det...

Passar bra när ett förtag har nått uppsatta mål. Upplevelsen står i centrum och förhoppningsvis kan deltargna bära med sig minnerna från resan under en lång tid och förknippa dessa med sin arbetsplats. 

Vi skräddarsyr ett upplägg med aktivitet och upplevelser – i Norden eller någon annanstans ute i världen.

Kontaka oss idag för mer information!